Bioeffect

Vuonna 2001 kolme islantilaista tiedemiestä pe­rus­ti bio­­tek­nologisen yrityksen. Tavoitteena oli käyttää oh­raa tuot­ta­maan puhtaita, ihmissolun kasvutekijän kanssa identtisiä kasvutekijöitä lää­ketie­teelli­seen tutkimukseen ja lääkkeisiin. Ohra oli hei­dän valintansa, koska sen sie­me­nissä on helppo tuottaa ja suojella proteii­neja ja koska se on biolo­gi­sesti eristetty systeemi.

Vuonna 2002 he keksivät uuden tavan tuottaa ihmissolun kasvutekijän kans­sa identtisiä endotoksiinittomia ei-eläinperäisiä kasvutekijöitä ohran sie­me­nessä. Ihmisruumiissa on satoja erilaisia solun kasvutekijöitä, jotka toi­mi­vat solujen toimintaa ja uudistumista ohjaavina molekyyleinä.

Vuonna 2006 he saivat kuulla suurten kosmetiikkayritysten olevan kiin­nos­­tu­nei­­ta käyttämään solun kasvutekijöitä tuotteissaan.

Vuonna 2009 perustettiin Sif Cosmetics kehittämään ja markkinoimaan so­lun kasvutekijöitä sisältäviä ihonhoitotuotteita.

BIOEFFECTin historia alkoi vuonna 2010, kun Islannissa tuotiin markkinoil­le en­sim­mäinen kasvissa tuotettu, so­lun kasvutekijöitä sisältävä ihoinhoi­to­­tuote, BIOEFFECT EGF -seerumi. Jo nyt yli 20 prosenttia Islannin naisista käyt­tää sitä.

Marraskuussa 2011 seuraava BIOEFFECT-tuote, BIOEFFECT DAYTIME tuli markkinoille.